نمایندگی حجمی لینوکس

پلن 13 گـيگابايت نمايندگی هاست لينوكس
300 گـيگابايت پهنای باند ماهيانه
قابليت ساخت نامحدود اكانت
آپ تایم بالای 99.9%
قابليت Overselling
کنترل پنل WHM / cPanel
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها

پلن 25 گـيگابايت نمايندگی هاست لينوكس
400 گـيگابايت پهنای باند ماهيانه
قابليت ساخت نامحدود اكانت
آپ تایم بالای 99.9%
قابليت Overselling
کنترل پنل WHM / cPanel
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها

پلن 310 گـيگابايت نمايندگی هاست لينوكس
500 گـيگابايت پهنای باند ماهيانه
قابليت ساخت نامحدود اكانت
آپ تایم بالای 99.9%
قابليت Overselling
کنترل پنل WHM / cPanel
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها

پلن 420 گـيگابايت نمايندگی هاست لينوكس
600 گـيگابايت پهنای باند ماهيانه
قابليت ساخت نامحدود اكانت
آپ تایم بالای 99.9%
قابليت Overselling
کنترل پنل WHM / cPanel
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها

پلن 530 گـيگابايت نمايندگی هاست لينوكس
700 گـيگابايت پهنای باند ماهيانه
قابليت ساخت نامحدود اكانت
آپ تایم بالای 99.9%
قابليت Overselling
کنترل پنل WHM / cPanel
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها

پلن 650 گـيگابايت نمايندگی هاست لينوكس
1000 گـيگابايت پهنای باند ماهيانه
قابليت ساخت نامحدود اكانت
آپ تایم بالای 99.9%
قابليت Overselling
کنترل پنل WHM / cPanel
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها

پلن 7100 گـيگابايت نمايندگی هاست لينوكس
1200 گـيگابايت پهنای باند ماهيانه
قابليت ساخت نامحدود اكانت
آپ تایم بالای 99.9%
قابليت Overselling
کنترل پنل WHM / cPanel
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها