سرور مجازی آلمان

پلن 1 (VPS GR)
 • حافظه رم 1024MB DDR4
 • CPU 1Core 4.2 GHz
 • 60 گیگابایت هارد
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1Gb/s Full Duplex
 • 1 عدد ایپی اختصاصی ( قابل ارتقا تا 3 عدد )
 • دیتاسنتر Hetzner آلمان
 • تضمین آپتایم 99.9%
پلن 2 (VPS GR)
 • حافظه رم 2048MB DDR4
 • CPU 2Core 4.2 GHz
 • 100 گیگابایت هارد
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1Gb/s Full Duplex
 • 1 عدد ایپی اختصاصی ( قابل ارتقا تا 3 عدد )
 • دیتاسنتر Hetzner آلمان
 • تضمین آپتایم 99.9%
پلن 3 (VPS GR)
 • حافظه رم 3072MB DDR4
 • CPU 2Core 4.2 GHz
 • 120 گیگابایت هارد
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1Gb/s Full Duplex
 • 1 عدد ایپی اختصاصی ( قابل ارتقا تا 3 عدد )
 • دیتاسنتر Hetzner آلمان
 • تضمین آپتایم 99.9%
پلن 4 (VPS GR)
 • حافظه رم 4096MB DDR4
 • CPU 4Core 4.2 GHz
 • 150 گیگابایت هارد
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1Gb/s Full Duplex
 • 1 عدد ایپی اختصاصی ( قابل ارتقا تا 3 عدد )
 • دیتاسنتر Hetzner آلمان
 • تضمین آپتایم 99.9%
پلن 5 (VPS GR)
 • حافظه رم 6144MB DDR4
 • CPU 4Core 4.2 GHz
 • 200 گیگابایت هارد
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1Gb/s Full Duplex
 • 1 عدد ایپی اختصاصی ( قابل ارتقا تا 3 عدد )
 • دیتاسنتر Hetzner آلمان
 • تضمین آپتایم 99.9%