هاست لینوکس ارزان

پلن 1استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

 • 500 مگابایت فضا
 • 70 گیگابایت پهنای باند
 • 5 عدد افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
پلن 2استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

 • 1 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • 10 عدد افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
پلن 3استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

 • 2 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • 15 عدد افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
پلن 4استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

 • 5 گیگابایت فضا
 • 220 گیگابایت پهنای باند
 • 25 عدد افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
پلن 5استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

 • 10 گیگابایت فضا
 • 280 گیگابایت پهنای باند
 • 30 عدد افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات