طریقه بکاپ برای این سرور

بکاپ به صورت هفتگی در آخر هر هفته گرفته می شود

پلن 1
 • 100 مگابایت فضا
 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • پارک دامین نامحدود
 • ادان دامین ندارد
 • ساب دامین نامحدود
 • 1 عدد دیتابیس
 • سایر امکانات نامحدود
 • استفاده از کنترل پنل cPanel
 • استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
 • استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
پلن 2
 • 200 مگابایت فضا
 • 2 گیگابایت پهنای باند
 • پارک دامین نامحدود
 • ادان دامین ندارد
 • ساب دامین نامحدود
 • 2 عدد دیتابیس
 • سایر امکانات نامحدود
 • استفاده از کنترل پنل cPanel
 • استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
 • استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
پلن 3
 • 300 مگابایت فضا
 • 3 گیگابایت پهنای باند
 • پارک دامین نامحدود
 • ادان دامین ندارد
 • ساب دامین نامحدود
 • 3 عدد دیتابیس
 • سایر امکانات نامحدود
 • استفاده از کنترل پنل cPanel
 • استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
 • استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
پلن 4
 • 500 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • پارک دامین نامحدود
 • ادان دامین ندارد
 • ساب دامین نامحدود
 • 4 عدد دیتابیس
 • سایر امکانات نامحدود
 • استفاده از کنترل پنل cPanel
 • استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
 • استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner